För mäklare

Här finns svar på de vanligaste frågorna om föreningen inför försäljning.
Om ni har fler frågor, hör av er till styrelsen@brfromanen.se.

Vem är ekonomisk förvaltare?
Sweax.

Kan ni skicka mäklarbild?
Sweax har den typen av information.

Är det beslutat om någon avgiftsförändring?
Nej.

Vad ingår i månadsavgiften?
Värme, kall- och varmvatten samt tv (basutbud) och bredband (50c) via Comhem.

Bostadsrättstillägg till hemförsäkring
Föreningen har ett gemensamt bostadsrättstillägg som innefattar samtliga medlemmar.

Finns det parkering?
Föreningen har 29 p-platser i garage under huset och nås ifrån trapphusen. Kostnaden är 900kr/mån.
Tre av platserna är e-bilsplatser, dessa kostar 1200kr/mån.
För närvarande är det kö.

Tillåter ni delat ägande (t.ex. föräldrar och barn)?
Ja, med minst 10%.

Överlåtelseavgift
Överlåtelseavgift betalas av överlåtaren och är 3,5% av prisbasbeloppet.

Pantsättningsavgift
Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren och är 1,5% av prisbasbeloppet.

Tillåter ni juridisk person som köpare?
Nej.

Finns det planerade renoveringar/projekt eller annat som en köpare bör känna till?
Nej.

Dokument

Vart skickas ansökan om medlemskap?
Ansökan skickas till:
Brf Romanen
c/o Sweax AB
Gnistagatan 8
754 54 Uppsala

Scroll to top