Information för mäklare

Senast uppdaterad: 2021-06-11

Här finns svar på de vanligaste frågorna om föreningen inför försäljning.
Om ni har fler frågor, hör av er till styrelsen@brfromanen.se.

Vem är ekonomisk förvaltare?
Sweax.

Kan ni skicka mäklarbild?
Sweax har den typen av information.

Är det beslutat om någon avgiftsförändring?
Nej.

Vad ingår i månadsavgiften?
Värme, kall- och varmvatten samt tv (basutbud) och bredband (50c) via ComHem.
Föreningen har även gruppavtalsrabatter för ComHems övriga abonnemang och paket.

Behöver jag ett elavtal?
Nej, du behöver inget eget elavtal. Föreningen har ett gemensamt elabonnemang, och kostnaden för din el läggs automatiskt på månadsavgiften var tredje månad. Kontakta styrelsen för att få en länk där du kan se din förbrukning.

Bostadsrättstillägg till hemförsäkring
Föreningen har ett gemensamt bostadsrättstillägg som innefattar samtliga medlemmar.

Finns det parkering?
Föreningen har 29 p-platser i garage under huset och nås ifrån trapphusen. Kostnaden är 900kr/mån.
Tre av platserna är e-bilsplatser, dessa kostar 1150kr/mån.
För närvarande är det kö.

Tillåter ni delat ägande (t.ex. föräldrar och barn)?
Ja, med minst 10%.

Överlåtelseavgift
Överlåtelseavgift betalas av överlåtaren och är 3,5% av prisbasbeloppet.

Pantsättningsavgift
Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren och är 1,5% av prisbasbeloppet.

Tillåter ni juridisk person som köpare?
Nej.

Finns det planerade renoveringar/projekt eller annat som en köpare bör känna till?
Nej.

Dokument

Vart skickas ansökan om medlemskap?
Ansökan skickas till:
Brf Romanen
c/o Sweax AB
Gnistagatan 8
754 54 Uppsala

Scroll to top