Hyra ut i andra hand

För att få tillåtelse att hyra ut i andra hand måste du fylla i en ansökan och lämna in till styrelsen som bedömer din ansökan. Gör detta i god tid så eftersom din ansökan behandlas först på nästkommande styrelsemöte som hålls ca en gång i månaden.

Tillståndet för andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsat och gäller maximalt ett år i taget. Anledning och tidsperiod måste kunna styrkas med intyg eller liknande.

Tillståndet för andrahandsuthyrningen kan förlängas efter ny ansökan, om skälet kvarstår. Om förutsättningarna ändras t.ex. ny hyresgäst måste ny ansökan lämnas in.

Notera specifikt att det är inte tillåtet att som medlem bedriva korttidsuthyrning av hela sin lägenhet av modell Airbnb. Detta eftersom det för varje uthyrning till en specifik person krävs en godkänd ansökan för andrahandsuthyrning. Huvudregeln är att man som bostadsrättsinnehavare själv ska nyttja sin lägenhet för eget boende. Det är dock tillåtet att ha inneboende i enskilda rum i lägenheten, så länge som man själv bor kvar.

Ertappas man med att hyra ut sin lägenhet på felaktiga grunder riskerar man en tvångsförsäljning av sin bostadsrätt på exekutiv auktion. Det är alltså mycket viktigt att den medlem som vill hyra ut sin lägenhet ansöker om detta.

Scroll to top