Hyra ut i andra hand

För att få tillåtelse att hyra ut i andra hand måste du fylla i en ansökan och lämna in till styrelsen som bedömer din ansökan. Gör detta i god tid eftersom din ansökan behandlas först på nästkommande styrelsemöte som hålls ca en gång i månaden. Ansökan skall kompletteras med en kopia av andrahandskontraktet minst en månad innan uthyrningsperioden start. Styrelsen förbehåller sig rätten att neka uthyrning, ifall särskilda skäl föreligger. För att se giltiga skäl för uthyrning samt hur styrelsen bedömer din ansökan, se ”Policy för andrahandsuthyrning” nedan.

Ertappas man med att hyra ut sin lägenhet på felaktiga grunder riskerar man en tvångsförsäljning av sin bostadsrätt på exekutiv auktion. Det är alltså mycket viktigt att den medlem som vill hyra ut sin lägenhet ansöker om detta.

Tillståndet för andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsat och gäller maximalt ett år i taget. Anledning och tidsperiod måste kunna styrkas med intyg eller liknande. Tillståndet för andrahandsuthyrningen kan förlängas efter ny ansökan, om skälet kvarstår.

Om förutsättningarna ändras (t.ex. ny hyresgäst) måste ny ansökan lämnas in.

Vid andrahandsuthyrning tas en administrativ avgift ut på upp till 10% av ett prisbasbelopp (4730:- år 2020) för ett helt år. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den uttagna avgiften efter antalet kalendermånader som lägenheten är uthyrd.

Notera specifikt att det är inte tillåtet att som medlem bedriva korttidsuthyrning av hela sin lägenhet av modell Airbnb. Detta eftersom det för varje uthyrning till en specifik person krävs en godkänd ansökan för andrahandsuthyrning. Huvudregeln är att man som bostadsrättsinnehavare själv ska nyttja sin lägenhet för eget boende. Det är dock tillåtet att ha inneboende i enskilda rum i lägenheten, så länge som man själv bor kvar.

En beskrivning av vad som anses vara en skälig hyra kan ni hitta på: https://www.boupplysningen.se/hyra-ut/skalig-hyra.

Ett exempel på mall för hyresavtal kan ni finna på: https://www.if.se/globalassets/se/dokument/privat/hyreskontrakt-lagenhet.pdf.

Om ni vill använda en annan mall, skriva ett eget avtal eller göra korrigeringar i avtalet, är detta självklart tillåtet.

Dokument

Rulla till toppen